Oversikt over de norske klagenemndene!

Klagenemd.com

Finansklagenemnda

 

Finansklagenemnda er en klagenemnd som behandler klagesaker innen bank, forsikring, finans og verdipapirfond. Finansklagenemnda sine vedtak i er i likhet med de fleste klagenemnder kun rådgivende, dersom nemndas vedtak ikke godtas av finansintitusjonen skal nemndas varsles skriftlig innen 30 dager. Dersom dette ikke skjer er vedtaket bindene.

 

Finansklagenemnda slik den fremstår i dag ble opprettet i 2010 etter en sammenslåing av daværende bankklagenemnda og forsikringsklagekontoret.

 

Hvilke saker egner seg for finansklagenemnda?

Finansklagenemnda behandler tvister som oppstår mellom forbruker og finansforetak innen bank, forsikring, finans og verdipapirfond. Forøvrig har næringsdrivende klageadgang innen forsikringsforhold. Det er gratis å bringe en sak inn for Finansklagenemnda og en forbruker kan således spare mye på å bringe en tvist inn for finansklagenemnda istedenfor de ordinære domstolene med den kostnadsrisiko det medfører. En sak som er behandlet eller er sendt inn til behandling i de ordinære domstoler skal ikke behandles av nemnda.

 

Hvordan sende inn klage til Finansklagenemnda?

For å sende inn en klage til finansklagenemnda kan du gjøre dette elektronisk via denne linken. Du kan eventuelt sende inn klage via vanlig post dersom du foretrekker det.

 

Kontaktinformasjon til Finansklagenemnda:

 

Postadresse:

Finansklagenemnda   
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Besøksadresse:

Finansklagenemnda 
Drammensveien 145A
0277 Oslo


Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70
Åpningstid kl 08.30-15.30
Org.nr 971 437 022

 

Kilde kontaktinformasjon: Finansklagenemndas egen hjemmeside.

Copyrighted content. All Rights Reserved.