Oversikt over de norske klagenemndene!

Klagenemd.com

Finansklagenemnda inkasso (Inkassoklagenemnda)

Inkassoklagenemnda skiftet 1.1.2017. navn til Finansklagenemnda inkasso og ble lagt inn under Finansklagenemnda.  

Inkassoklagenemnda ble etablert i 2003 etter lengre tids press for å bedre skyldners situasjon ovenfor pågang fra inkassoselskapene. Det var også nødvendig for å avlaste Finanstilsynet (den gang Kredittilsynet) da de mottok mye klager på norske inkassoselskap, noe som er imot tilsynets intensjon da de skal fungere som et kontrollorgan og ikke et klageorgan. Inkassoklagenemnda har imidlertid informasjonsplikt ovenfor Finanstilsynet når de blir kjent med overtredelser av inkassoloven slik at Finanstilsynet holdes informert men slipper å ta del i noen klagebehandling.

 

Når inkassoklagenemnda kommer med avgjørelser i saker med problemstillinger som ikke er direkte behandlet i tidligere saker eller det er nye vinklinger på de samme problemstillingene legges avgjørelsene ut i anonymisert form i forhold til debitor og kreditor på klagenemndas hjemmeside. Avgjørelsene fra den tidligere inkassoklagenemnda kan leses på denne linken, nye avgjørelser fra Finansklagenemnda inkasso kan leses her. Avgjørelsene har ikke bare vært viktige i de aktuelle sakene men har til dels blitt brukt som presedens i Finanstilsynets tilsynsarbeid og i behandling i forliksrådene. Har man en relevant avgjørelse å vise til fra inkassoklagenemnda når en sak er til behandling io forliksrådet har man et godt utgangspunkt for å vinne frem i saken.

 

Hvilke saker kan inkassoklagenemnda behandle?

Det er noen grunnkriterier for å få tatt opp en sak i inkassoklagenemnda. For det først må tvisten dreie seg om inkassolovens bestemmelser er fulgt. Tvist om selve hovedkravet behandles ikke av inkassoklagenemnda da de ikke har hjemmel for dette. I praksis er klagenemndas kompetanse begrenset til å vurdere om det er grunnlag for å kreve inkassosalær i en sak eller ikke. Klagenemnda pleier å avvise saker hvor inkassosalæret allerede er ettergitt av inkassoselskapet da skyldner dermed ikke har noe mer å oppnå ved å få saken opp til behandling i inkassoklagenemnda.

 

Det andre kriteriet er at skyldner først har forsøkt å løse saken med inkassoselskapet og disse må ha avvist klagen. Dette bør gjøres skriftlig da det er krav til at avslaget dokumenteres ved innsending av klagen. Dersom inkassoselskapet ikke svarer på en innsigelse innen rimelig tid antas det at dette sidestilles med et avslag fra inkassoklagenemndas side i forhold til å ta saken opp til behandling.

 

Hvordan sende inn klage til inkassoklagenemnda?

For å sende inn en sak til inkassoklagenemnda må du bruke nemndas eget skjem som du finner her. Ferdig utfylt og signert skjema med opplastede vedlegg sendes til nemnda online via dette skjemaet og du slipper plunder med tradisjonell postgang.

 

Det er gratis å sende inn en sak til behandling i inkassoklagenemnda. Nemndas vedtak er kun rådgivende og innklagede må gi nemda beskjed innen 4 uker dersom de ikke tar vedtaket til følge, noe som skjer svært sjeldent.

 

Dersom du mener at inkassolovens bestemmelser ikke er fulgt/ brutt og inkassoselskapet ikke vil ettergi påløpte inkassoomkostninger vil vi alltid anbefale forbrukere å bringe saken inn til inkassoklagenemnda fremfor å vente på at inkassoselskapet selv bringer saken inn til behandling i forliksrådet. Inkassoklagenemnda har en generell mye høyere kunnskap om inkassolovgivningene enn i forliksrådene hvor det ikke er noen krav til juridisk kompetanse. Forøvrig er det en ekstra kostnadsrisiko ved forliksrådet dersom skyldner taper saken i motsetning til gratis behandling i inkassoklagenemnda. For å lese mer om  forbrukers rettigheter i forhold til inkasso anbefaler vi inkassoguiden.

 

Kontaktinformasjon Finansklagenemnda inkasso:


Telefon:     23 13 19 60 (be om avdelingen Finansklagenemnda inkasso)
Telefaks:     23 13 19 70
E-post:     Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøksadresse:

Finansklagenemnda inkasso
Drammensveien 145A
0277 Oslo

Postadresse:

Finansklagenemnda inkasso
Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo

 

Kilde kontakinformasjon: Finansklagenemnda sin hjemmeside.

Copyrighted content. All Rights Reserved.