Oversikt over de norske klagenemndene!

Klagenemd.com

Parkeringsklagenemnda

 

Parkeringsklagenemnda er et samarbeid mellom forbrukerombudet og bransjeforeningen Norpark. Klagenemnden ble opprettet i 2004. Klagesaker behandles av nemnden som består av tre medlemmer hvor det er en representant fra bransjen og en representant for forbrukerne samt en uavhengig leder som skal være jurist eller advokat.

 

Parkeringsklagenemnda håndterer saker hvor det er privatrettslige grunnlag for parkeringsgebyrene og hvor selskapet som har ilagt gebyret er medlem av klagenemnden. Det er et problem at mange private parkeringsselskaper ikke er medlem av klagenemnda og dermed mister nemnda litt av sin betydning. Parkeringsgebyr ilagt av aktører som ikke er med i klagenemnda må således løses i de alminnelige domstolene med forliksrådet som førsteinstans.

 

Det er viktig å merke seg at offentlige parkeringsgebyr som er ilagt med hjemmel i forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (parkeringsforskriften) ikke behandles i nemnden. Det kan imidlertid være at det er ilagt parkeringsgebyr fra offentlige selskaper som ikke omfattes av parkeringsforskriften. Slike gebyr ilegges på privatrettslig grunnlag og kan klages inn for parkeringsklagenemnden dersom det offentlige selskapet som har ilagt gebyret er medlem av klagenemnden. Du kan se liste over medlemmer av parkeringsklagenemnden på denne linken.

 

Som normalt i norske klagenemnder er vedtak i parkeringsklagenemnda rådgivende, dersom selskapet ikke godtar et vedtak som gir klager helt eller delvis medhold må dette meddeles med begrunnelse nemnda og klager innen 4 uker. Partene kan med andre ord bringe saken inn for de alminnelige domstolene dersom de ikke er fornøyd med et nemnds vedtak. Ifølge parkeringsklagenemndas hjemmeside pleier nemndas vedtak å bli fulgt av bransjen.

 

Husk at det kun er parkeringsgebyr som er ilagt med hjemmel i parkeringsforskriften hvor eieren av kjøretøyet er solidarisk ansvarlig for parkeringsgebyret sammen med føreren som utførte parkeringen. Ved parkeringsgebyr basert på privatrettslig grunnlag er det kun føreren som er ansvarlig. Dersom eieren av kjøretøyet mottar et parkeringsgebyr når denne ikke selv har vært fører er det tilstrekkelig å sannsynliggjøre at eier ikke var fører for å slippe unna betalingsplikt.

 

Kontaktinformasjon til parkeringsklagenemnda:

Parkeringsklagenemnda
Øvre Slottsgate 18-20
0157 Oslo

Tlf: 22 39 68 45 (mandag - fredag kl.13-15)

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

(kilde kontaktinformasjon: parkeringsklagenemndas egen hjemmeside)

Copyrighted content. All Rights Reserved.